Apply Online
Live Chat

Result : XII RBSE 2012-13

XII RBSE 2012-2013
S. NO. RESO ROLL NO. STUDENT NAME
1 12810693 SHEIKH TAHIR AHMED 
2 12810694 UPENDRA SINGH THAKUR 
3 12810763 PRAVIN MEENA
4 12810769 NAMIT AGARWAL
5 12810770 MAYANK JAIN
6 12810778 RAHUL KUMAR PATIDAR
7 12810779 KANHAIYA LAL NAGAR 
8 12810785 ANJALI BAJAJ 
9 12810786 KRATI MUNDRA 
10 12810788 NEHA TIWARI
11 12810801 MUKESH GOCHER 
12 12810844 MOHIT MEHRA
13 12810860 DEESHA
14 12810918 ADITYA SINGH SOLANKI
15 12810933 BHANU PRATAP SINGH
16 12810936 SANJAY  SAMARIYA 
17 12810937 MOHD PARVEJ
18 12810950 HITESH SHAKYAWAL
19 12810962 SUNIL KUMAR 
20 12810975 SHIVAM RATHORE 
21 12810984 AZIZ
22 12810989 DEEPAK GUPTA
23 12810999 DEVENDRA SINGH RAJAWAT
24 12811016 JITENDRA KUMAR SAINI
25 12811196 ABDUL MOID KHAN
26 12811221 DURGESH GOCHER 
27 12811222 PRABAL JAIN
28 12811233 SHAHID KHAN 
29 12811462 GORI SHANKER YADAV
30 12811607 ANKIT MANGAL
31 12811625 KASHIKA WADHWANI
32 12810780 NAMAN JAIN(Eng. MED.)
33 12810724 ANJALI BHATIA (ENG.MED.)
34 12810728 POOJA SHARMA (ENG.MED.)
35 12810743 ARPIT KAKANI (ENG.MED.)
36 12810748 SHOWKAT HUSSAIN (ENG.MED.)
37 12811480 ALVIYA ANSARI (ENG.MED.)
38 12810640 NANDINI GAUTAM (ENG. MED.)