Study Center

JAIPUR Study Center
Lal Kothi Center
B-68 (B), Sahakar Marg, Lal Kothi, Jaipur
Tel No. : 0141-6060665, 9829104384/86/87, 8824043542
Vaishali Nagar Center
3rd Floor Vinayak Heights, Gomes Defence Colony, Gautam Marg
Tel No. : 9529936397
e-mail : clpdjaipur@resonance.ac.in