Apply Online
Live Chat

CMA-Inter Dec-2016 Result

S.No. AppFormNo StudentName GROUP-1 GROUP-2 Rank
1 16802292 SHASHI LAKHWANI   248 2nd Rank G-2 in JPR
2 16802293 OM PRAKASH SORATHIYA   231  
3 16802371 RONAK JAJOO   225  
4 16802356 ANKIT JAIN   217  
5 16802294 DHEERAJ JAJANI   200  
6 16802430 DILIP SOLANKI   200  
7 16802302 NEHA JAIN   200  
8 16802429 VAIBHAV DAVE   PASS  
9 16802079 RENUKA KRIPLANI 212   4th Rank in G-1 JPR
10 16802078 YAMINI TANEJA 227   2nd Rank G-1 in JPR
11 16802143 KRISHAN MAHESHWARI 239   1st Rank G-1  in JPR
12 16802281 DEEPAK GOYAL 213    
13 16891260 MOHIT KAUSHIK 211    
14 16802144 RAGHAV MAHESHWARI 210    
15 16802083 JAGREETI CHOUDHARY 205    
16 16802435 RAGHAV AGARWAL 200