Apply Online
Chat with Resonance

CS-FONDATION Dec 2012

Sr. No.RollNoStudentName
1 12810939 Aatif Mansoori
2 12810628 Abhishek Jain
3 12810185 Akansha Jain
4 12810771 Ashish Khandelwal
5 12811287 Ashpreet Kaur
6 12810812 Atul Jain
7 12810441 Ayush Vijay
8 12810561 Ayushi Gupta
9 12810641 Chirag Jain
10 12810422 Deeksha Dugar
11 12810776 Deepak Kr. Gupta
12 12810692 Deepika Jain
13 12810735 Deepika Jain
14 12811397 Garima Sharma
15 12810802 Gurmeet Singh
16 12810663 Jagdeesh p. Nagar
17 12810679 Keshav Jain
18 12810677 Neha Kalra
19 12810584 Nishant Pareta
20 12810670 Nishtha Kaushik
21 12811457 Prachi Dadhich
22 12810621 Pradeep Jain
23 12811204 Prince Jain
24 12810058 Purvanshi Mangal
25 12810647 Reshal Jain
26 12810559 Rooshima Gupta
27 12810783 Shipra Mittal
28 12810875 Shivangi Shinghal
29 12810646 Shobhit Sharma
30 12811205 Shubham Goyal
31 12811125 Shubham Sathiya
32 12810631 Udita Singh
33 12810583 Urvashi Meena
34 12810851 Yogesh Nama

Note: If you are a ResoNITE and could not found your Roll Number in the list of Selected students of Resonance in result, please mail us at abhishek@resonance.ac.in

Total Page Visits =